Maskinentreprenør tjenester er vår primærvirksomhet med disse som hovedfelt:

 • Veibygging
 • Grunn- og terrengarbeid
 • Vann- og avløpsanlegg
 • Drenering
 • Planeringsarbeid
 • Plastring
 • Grøntanlegg
 • Riving av bygninger og tekniske installasjoner
 • Forstøttningsmurer av naturstein og betongblokker
 • Massetransport
 • Stiknings- og landmålingstjenester

Vi leverer det meste av massetyper:

Gjennom vårt datterselskap Totalknusing AS og våre masseuttak kan vi levere de fleste typer masser. Totalknusing AS har et steinbrudd på Veset nært Mosjøen med fjell av god kvalitet som er godkjent som asfalttilslag. Våre massetak som er strategisk plassert rundt Mosjøen har naturgrus som blant annet er godkjent som tilslag i betong.

Noen av de massetypene vi kan levere:

 • CE-godkjent tilslag til betong og asfalt
 • Samfengt naturgrus
 • Natursingel
 • Matjord
 • Fyllmasser
 • Sprengtstein
 • Knustmasser (Kullt, singel og subbus)

Landmåling

Med våre GPS og Gemini dataprogram kan vi tilby:

Ikon av en hake

Utsetting av punkter (f.eks tomtegrenser, byggninger og veilinjer)

Ikon av en hake

Masseberegning

Ikon av en hake

Utarbeiding av 3D modeller innen vei, tomter og grunnarbeid

Ikon av en hake

Innmåling og dokumentasjon