Referanser

Kontakt oss

Trond Tverå as referanseprosjekter

Prosjektnavn: Riving av 3 bygninger Drevjamoen

Adresse:  Mosjøen

Byggherre: Forsvarsbygg

Tidspunkt: 2013/14

Kontraktsum: 408 725

Prosjektnavn: Opparbeiding av boligfeltet Andås 2. Utfyllling, masseflytting etc. Etablering av komplett VA-system, veger og kabelanlegg for 23 boligtomter. Grunnforhold bestående av delvis bløt leire og fjell

Adresse: Mosjøen

Byggherre: Vefsn Kommune

Tidspunkt: 2014/15

Kontraktsum: 11,5 mill

Prosjektnavn: Opparbeiding av boligfeltet Osbakken. Etablering av komplett VA-system, veger og kabelanlegg for 23 boligtomter. Grunnforhold bestående av delvis bløt leire og fjell

Adresse: Mosjøen

Byggherre: Boligvekst AS

Tidspunkt: 2015

Kontraktsum: 5,5 mill

Prosjektnavn: Grunnarbeider Vefsn landbruksskole. Grunnarbeid for ny fjøs, silo og gjødselkum. Prosjektering, masseberegning, tegning og utarbeidelse av digitale data til maskinstyring. Etablering av nytt VA-system og veger. Grunnforhold bestående av bløt leire med dårlig bæreevne.

Adresse: Mosjøen

Byggherre: Nordland fylkeskommune

Tidspunkt: 2017 -

Kontraktsum: 8 mill

Prosjektnavn: Grunnarbeider ifm renovering av landingsstripe Mosjøen Lufthavn. Dreneringstiltak på østre side av rullebanen. Utskifting av underbygning og overbygning i nordre dele av rullebanen. Etablering av kabelgrøfter trekkekummer og nye innflygning sbelysning. Voldsomt mye koordineringsarbeid da vi hadde ca. 30 egne og innleide lastebiler og anleggsmaskiner i prosjektet.  Ekstremt kort byggetid. Prosjektet ble gjennomført på 8 døgn.

Adresse: Mosjøen

Byggherre: Avinor

Tidspunkt: 2017

Kontraktsum: 8 mill

Prosjektnavn: Prosjektering og grunnarbeider Helgeland Handelspark. Grunnarbeid for ny handelspark bestående av 4 forretningsbygg totalt ca. 12 000m2. Prosjektering, masseberegning, tegning og utarbeidelse av digitale data til maskinstyring. Etablering av nytt VA-system med pumpestasjon for spillvann, vann/ brannvann og OV-rør opp til ø600mm. Etablering av, veger, parkeringsplasser, terrengmurer, grøntanlegg, ladestasjon for Tesla, gatebelysning, komplett strømforsyning.

Adresse: Mosjøen

Byggherre: Helgeland Handelspark AS

Tidspunkt: 2018

Kontraktsum: 23 mill

Prosjektnavn: Grunnarbeider for 4 forretningsbygg ved Helgeland Handelspark. Grunnarbeid for 4 forretningsbygg med totalt ca. 12 000 m2 gulvareal.

Adresse: Mosjøen

Byggherre: Panelbygg og Consto Helgeland

Tidspunkt: 2018

Kontraktsum: 11 mill

Prosjektnavn: Sprengings arbeid for utakk av fjell CA 14 000 m3 Opparbeiding av tomt for nytt kontrollhus. Grunnarbeid for nytt 300kv koblingsfelt med tilhørende kabel trassê og kabel kulverter, samt kabelkulverter i eksisterende anlegg.

Adresse: Mosjøen

Byggherre: H & MV

Tidspunkt: 2019

Kontraktsum: 24 mill