www.trondtvera.no Tjenester Ti. 29. sep. 2020

Trond Tverå AS

Daneljordet 4

8656 Mosjøen

 

Tlf.:

Trond Tverå

414 31 700

 

Dag A. Reinfjell

917 03 999

     

 

Fax: 75 17 17 45

Epost: post@trondtvera.no

 

 

 

 


Pågående Prosjekter:


Osbakken Boligfelt

 

Gangvei Skjervengan

Avsluttende Prosjekter:

 

Andåsen Boligfelt

 

Pumpeledning Skjervengan

Kommende Prosjekter:

 

Uteområde Mosjøen Skole

Gangvei SkjervenganMaskinentreprenørtjenester er vår primærvirksomhet med disse som hovedfelt:

 • Veibygging
 • Grunn- og terrengarbeid
 • Vann- og avløpsanlegg 
 • Drenering
 • Planeringsarbeid
 • Plastring
 • Grøntanlegg
 • Riving av bygninger og tekniske installasjoner
 • Forstøttningsmurer av naturstein og betongblokker 

 

Vi leverer det meste av massetyper:

 

Landmåling

          Med våre GPS og Gemini dataprogram kan vi tilby:

 • Utsetting av punkter (f.eks tomtegrenser, byggninger og veilinjer)
 • Masseberegning                                                                           
 • Utarbeiding av 3D modeller innen vei, tomter og grunnarbeid
 • Innmåling og dokumentasjon

 

 

Trond Tverå AS entreprenør maskinentreprenør grunnarbeid anlegg gravemaskiner graving planering vann avløp prosjekt Mosjøen Mo i Rana Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland
web: info helgeland